НАШИТЕ ПРОЕКТИ

Орбит е система за мониторинг и контрол на процеси. Тя работи със създадения от нас стандарт за транспорт на данни, който предава информацията към и от периферните устройства. Внедрили сме метод за защита, даващ ни максимална сигурност. Работим на принципа включи и използвай (plug & play), което го прави лесен за потребителите.

novaxПроектът „Nova” е иновативна и интелигентна система, която функционира чрез сложни математически и статистически алгоритми. Чрез събраните данни класифицираме различни социални модели на поведение на потребителите. Целите са минимизиране на използваните ресурси, като по този начин заемаме водеща роля в опазването на околната среда.

Обединението на проектите “Orbit” и “Nova” в един, създава иновативната “Intelligent System”, която наподобява работата на “жив организъм”. По този начин, ние правим следващата крачка, която ни доближава до реализирането на концепцията за изкуствен интелект. Отделните периферни устройства, които сме създали имат възможност да „комуникират“ помежду си чрез облачна технология. Резултатът е система, която самоанализира действията и резултатите си, сравнявайки ги с постигнатото до момента. Без значение къде по света се намират нашите устройства,те могат да споделят вече придобитото знание за ефективно функциониране, аналогично на начина, по който споделяме мислите и познанието си.
 

НИЕ VS. КОНКУРЕНТИТЕ

Технологиите от типа IoT (интернет на нещата) предлагани на пазара до момента се характеризират с това, че удовлетворяват конкретни нужди, дефинирани от съответния производител, но нямат възможност да бъдат обвързани и управлявани паралелно с други устройства. Несъответствието на протоколите и липсата на единен стандарт представлява непреодоляно до момента препятствие. Ние предлагаме система с Open Source /отворен код/, което позволява приобщаването на нови устройства с различна функционалност и с висока степен на сигурност на информацията.
ПРЕДИМСТВА ПРЕД НАШИТЕ КОНКУРЕНТИ
Изкуствен интелект
90%
Стандарт за комуникация
55%
Plug & Play
85%
Използвайки възможностите на създадената от нас иновативна концепция, минимизираме разходваните ресурси, без това да рефлектира на комфорта и навиците ни. Индивидуалният подход ни позволява да предлагаме най-рационалното, независимо и ефективно решение според всяка потребителска потребност.
Системата ни може да работи чрез кабелен, безжичен или 3G интернет, като сигурността при всяка от връзките ни е гарантирана чрез SSL сертификат, който се използва в цял свят от институции държащи на сигурността на информацията, с която работят.
Клиентското приложение е максимално улеснено за потребителите. Използва се принципа plug&play /включи и използвай/, което позволява автоматичното разпознаване и визуализиране на всички наши устройства.

ЗА НАС

Компанията “Иновационни Технологии България” ООД (ИТБ) е създадена през 2015 г., в гр. Варна. Нашата основна дейност е разработката на:

        • хардуерни решения свързани с автоматизиране на процеси;
        • разработване на печатни платки;
        • насищане на печатни платки;
        • разработка на софтуер.


НАУЧЕТЕ ОЩЕ ЗА НАС
Системите и продуктите, които създаваме се дава възможност на всеки субект от публичния и частния сектор да реализира икономии, които са заложени в политиките за устойчиво развитие както на България, така и на Европа, САЩ, Китай и други страни и организации, определящи нуждите и създаващи тенденциите в технологичното развитие в световен мащаб. Бъдещето неминуемо е обвързано с интелигентните системи, с възможностите за дистанционен достъп и с контрола на процеси навсякъде около нас.
 

НАШИТЕ ПАРТНьОРИ

VFU

VFU

ICT Cluster Varna

ICT Cluster Varna

Maver

Maver

AltScale

AltScale

ЗА КОНТАКТИ


Не се колебайте да се свържете с нас ако имате интерес, въпроси или предложения.


Варна 9000, България ул. Македония № 151
тел. +359 (0) 877 000 631
Submit